Udviklende aktiviteter for børn og unge

Ulvene træner førstehjælp, september 2016.

Spejder handler om gode oplevelser, fællesskab og praktiske færdigheder. Vi ruster børn og unge til voksenlivet ved at lære dem at være nysgerrige, ansvarsbevidste, demokratiske og omsorgsfulde.

I sommerens 2016 startede en ny spejdergruppe i Sydhavnen som en del af KFUM-Spejderne, der på landsplan tæller godt 25.000 medlemmer.

Den nye forening har haft en stor gruppe, men aktiviteterne er pt. sat på pause pga. mangel på ledere

Aktiviteter sat på pause

I vores spejdergruppe har forældrene spillet en meget aktiv rolle, dels i gruppens bestyrelse og også som ledere.

Vores forening er meget ny, og de lokale ildsjæle har været helt afgørende for spejdergruppens eksistens.

Vi har løbende prøvet at få andre ildsjæle end forældrene ind for at hjælpe med at løfte lederrollerne – desværre uden held. Da vores ledere har valgt at stoppe sammen med deres børn er aktiviteterne desværre pt. sat på pause.